top of page

Vastuullisuus valinnaisena lisäpalveluna: Kuka onkaan vastuullinen?

Mies puku päällä, lehdestä tehty kravaatti.

Onko ympäristöstä huolehtimisesta muodostumassa luksusta?


Graafisessa teollisuudessa on yleistynyt käytäntö, jossa tarjouksen viimeiselle riville lisätään 1-2 % valinnainen korotus, jolla saat painotuotteesi hiilineutraalisti. Tämä herättää kysymyksen: Eikö tämä kerro ostajan vastuullisuudesta, eikä palvelua tuottavan yrityksen arvoista? Nykyinen malli, jossa vastuullisuus on valinnainen lisä, siirtää vastuun ympäristöystävällisistä valinnoista asiakkaalle. Tämä antaa ymmärtää, että ympäristöstä huolehtiminen on luksusta, ei välttämättömyys. Eikö vastuullisuuden tulisi olla lähtökohta, eikä lisäpalvelu?


Mallia maailmalta

Näyttäisi, että graafisen teollisuuden palvelumuotoilussa on otettu mallia lentoyhtiöiltä ja globaaleilta logistiikkajättiläisiltä. Lentoyhtiöt ja lähettiyhtiöt tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden ruksia hiilineutraaliuuden tilauksen yhteydessä lisämaksua vastaan. Tämä käytäntö siirtää vastuullisuusvalinnan asiakkaalle, mikä voi tuntua helpolta ratkaisulta yrityksille. Tällainen malli yleistyy, koska se mahdollistaa yrityksille kustannusten siirtämisen asiakkaille ja tarjoaa samalla mahdollisuuden profiloitua ympäristöystävälliseksi toimijaksi. Todellinen vastuullisuus vaatisi kuitenkin hiilineutraaliuden integroimista osaksi yrityksen perustoimintaa ilman lisäkustannuksia asiakkaille.


" Tulevaisuudessa ympäristövastuullisuus ei ole vain yritysten toimintatapa, vaan koko liiketoimintaympäristön perusta."

Perusolettamus: Ympäristöystävälliset tuotteet ovat kalliimpia

Tämä ei pidä paikkaansa. Hiilineutraalius -hanketta voi rinnastaa osittain Lean -hankkeeseen, jossa käymällä yhtiön jokaisen rivin ja toiminnon läpi saadaan aikaan merkittäviä prosessiuudistuksia sekä kustannussäästöjä. Tällä on suora vaikutus tehokkuuteen ja kustannuksiin, joka luo kestävää kilpailukykyä. Ne yritykset, jotka ymmärtävät tämän ensimmäisten joukossa, tulevat olemaan tulevaisuuden voittajia.Mielenkiintoisia faktoja keskustelun herättämiseksi

  1. Asiakasuskollisuus ja hiilineutraalius: Yritykset, jotka tarjoavat hiilineutraaleja tuotteita ilman lisäkustannuksia, houkuttelevat ympäristötietoisia asiakkaita ja lisäävät asiakasuskollisuutta jopa 20 %​ (McKinsey & Company)​​ (MDPI)​.

  2. Kustannussäästöt pitkällä aikavälillä: Kestävät käytännöt voivat vähentää energiakustannuksia ja lisätä tehokkuutta, mikä johtaa jopa 15 % säästöihin​ (CustomerThink)​.

  3. Ympäristöystävällisyys markkinavalttina: Yli 70 % kuluttajista suosii ympäristöystävällisiä yrityksiä, mikä antaa kilpailuetua markkinoilla​ (Business Wire)​​ (McKinsey & Company)​.Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa ympäristövastuullisuus ei ole vain yritysten toimintatapa, vaan koko liiketoimintaympäristön perusta. Kestävien käytäntöjen odotetaan yleistyvän niin, että hiilineutraalius ja ympäristöystävällisyys ovat oletusarvo kaikessa tuotannossa ja kulutuksessa. Yhä useammat yritykset siirtyvät kohti kiertotaloutta, jossa resurssien uudelleenkäyttö ja jätteen minimointi ovat keskeisiä periaatteita. Teknologian kehitys mahdollistaa entistä tehokkaammat ja ympäristöystävällisemmät tuotantoprosessit, mikä vähentää hiilijalanjälkeä merkittävästi. Samalla kuluttajien tietoisuus ja vaatimukset kasvavat: tutkimukset osoittavat, että jopa 68 % kuluttajista odottaa yritysten jakavan heidän arvonsa ja panostavan kestävään kehitykseen​. Tämä muutos ei ainoastaan paranna ympäristön tilaa, vaan myös yritysten kilpailukykyä ja asiakasuskollisuutta pitkällä aikavälillä. Tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset, jotka ottavat vastuullisuuden vakavasti ja integroivat sen strategisesti osaksi liiketoimintaansa.Lähteet:

  • Simon-Kucher & Partners, Global Sustainability Study 2021​ (Business Wire)​

  • McKinsey & Company, Prioritizing Sustainability in Retail and Consumer Goods (McKinsey & Company)​

  • CustomerThink, The Role of Sustainability in Customer Loyalty​ (CustomerThink)
Bofori on tunnettu ympäristövastuullisuuden edelläkävijänä sekä ketterästä palvelusta monipuolisten paino- ja tulostuspalvelujen toimittajana. Olemme Suomen ensimmäinen täysin hiilineutraali painotalo ja pyrimme olemaan esikuvana koko toimialalle. Lue lisää Bofori.fi

Painotalo Bofori logo

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page